Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaorchis orchis
1853 a3bc
.
Klucz do dobrego życia: jeśli nie masz zamiaru rozmawiać o czymś w ciągu ostatniej godziny swojego życia, nie czyń z tego głównej życiowej wartości.
— RICHARD CARLSON
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
4790 78c7 500
Reposted fromschlechtwettersusi schlechtwettersusi viayanek yanek
Wszystko zawsze się kończy kiedy zaczyna mi zależeć.
— 11.10.
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viadobby dobby

August 16 2017

-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatobecontinued tobecontinued
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viatobecontinued tobecontinued
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viascorpix scorpix

July 24 2017

Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
3415 c91c
Reposted fromswissfondue swissfondue viayanek yanek
5933 af36
Reposted frombanitka banitka viayanek yanek
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viapassionative passionative
8673 b047 500

brxkenpetal:

this picture deserves endless notes

Reposted frombwana bwana viapassionative passionative
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
9881 8a54 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viahesiamela hesiamela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl