Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2019

4159 7c4d 500
Reposted fromBabson Babson viaawaken awaken
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viaawaken awaken
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viatobecontinued tobecontinued
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
3028 28d0 500
Reposted frompiehus piehus viahesiamela hesiamela
2225 d296 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viate-quiero te-quiero

February 04 2019

4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja viatobecontinued tobecontinued
2040 fc1d
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viabesomeoneelse besomeoneelse
2671 ae82 500
Reposted frompampunio pampunio viaawaken awaken
Usuń ze swojego słownika słowo "problem" i zastąp słowem "wyzwanie". Życie stanie się nagle bardziej podniecające i interesujące.
— Albert Camus
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viatobecontinued tobecontinued
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted fromjedyny jedyny viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl