Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

0608 e6d9
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaorchis orchis
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viatobecontinued tobecontinued
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaBrilliant Brilliant
0057 804c 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued

December 01 2017

Od dzieciństwa wpaja się nam, by dbać o innych, a niestety niejednokrotnie pomijana jest najważniejsza lekcja, jaką jest to, by w pierwszej kolejności, jednak zadbać o siebie. Często widzę „bohaterki”, które poświęcają własne szczęście, żeby innym było dobrze. Brzmi zaszczytnie? Dla mnie to jest po prostu smutne.
http://www.preciousmistakes.pl/2017/04/25/postaw-siebie-na-pierwszym-miejscu/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viacytaty cytaty
3698 5013 500
Reposted fromLane Lane viascorpix scorpix
8635 c311 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viascorpix scorpix
9596 700f
Reposted fromdesinteressement desinteressement viascorpix scorpix
Anuptafobia- strach przed pozostaniem singlem oraz lęk przed poślubieniem nieodpowiedniej osoby
Reposted fromspokodama spokodama viaBrilliant Brilliant
4228 417e
Reposted frombanitka banitka viasatyra satyra
8204 62d5
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo viaawaken awaken
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaorchis orchis
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via slowo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viatake-care take-care
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viatake-care take-care
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viatake-care take-care
3589 0e84
Reposted fromluksfer luksfer viaorchis orchis
Pierwsza zasada szczęścia: trzymaj od siebie jak najdalej toksycznych ludzi. Nawet jeśli wydaje Ci się, że może to być jakaś chemia, to pamiętaj, że trucizny są często uzyskiwane w sposób chemiczny.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viaawaken awaken

November 10 2017

4227 fc66
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl