Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

5495 5dc0 500
Reposted frominfrezja infrezja viazavas zavas
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazavas zavas
2653 bca8 500
Reposted fromCaptAwesomeSauce CaptAwesomeSauce viaoskus oskus
Reposted fromFlau Flau viayanek yanek

March 30 2018

8021 7f6b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazabka zabka
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viaphilomath philomath

February 20 2018

5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viaawaken awaken
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viatobecontinued tobecontinued
1221 1d5e
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viatobecontinued tobecontinued
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viatobecontinued tobecontinued

February 13 2018

2494 d6d3 500
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viabobinka bobinka

February 01 2018

7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viabesomeoneelse besomeoneelse
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viazabka zabka
„...dziewczynka, gdy stanie się kobietą, będzie wiedziała, jak poruszać się w świecie.
A w szczególności zrozumie, że
Gdy się na coś nie zgadza, to jest wredna i cyniczna.
Gdy się cieszy, to się wygłupia albo jest pijana.
Gdy chce ładnie wyglądać, to się mizdrzy, a gdy kimś się zainteresuje, to się puszcza.
Gdy się wstydzi, to jest głupia, a gdy się nie wstydzi, to jest bezwstydna.
Gdy się przy czymś upiera, to przesadza, a gdy się nie upiera, to nie wie, czego chce.
Jak kocha, to jest naiwna, a jak nie kocha, to jest zimna.
Gdy ma ochotę na seks, to jest suką, a gdy nie ma ochoty na seks, to też jest suką.
Jeśli chce być kimś – to znaczy, że przewróciło się jej w głowie,
a jak nie chce być kimś, to jest głupią kurą.
Jeśli jest sama, to znaczy, że nikt jej nie chciał, a jeśli jest z kimś, to znaczy, że cwana.
...a gdy dostaje furii – to jej się tylko tak zdaje.” 


— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy, 25/2000
Reposted fromWerbena Werbena viazabka zabka
Reposted frommarysia marysia viatobecontinued tobecontinued
5549 d778 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromFlau Flau viatobecontinued tobecontinued
9962 bf35
Reposted frompunisher punisher viatobecontinued tobecontinued

December 18 2017

0608 e6d9
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaorchis orchis
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl